Stowarzyszenie Zielona Starołęka - logotyp

Mamy prawo do ZIELENI

Stowarzyszenie
Zielona Starołęka

ikona z grupą ludzi

Jesteśmy mieszkańcami Starołęki, której losy nie są nam obojętne. Właśnie dlatego, założyliśmy Stowarzyszenie, które skupia się na ochronie lokalnej przyrody i poprawie jakości życia w naszym sąsiedztwie.

ikona z domem

Duża część z nas mieszka tu od wielu lat i czujemy się związani z zarówno z dzielnicą, jak i potrzebą jej ochrony i rozwoju. Chcemy dbać o naturalne środowisko, jakie nas otacza i modernizować to, czego jako mieszkańcy potrzebujemy.

ikona z lasem, drzewami

Chcemy uczynić Starołękę bardziej przyjazną, zadbać o place zabaw dla najmłodszych, o nowe chodniki, które czekają na wybudowanie od lat czy o bezpieczne drogi rowerowe.

Nasza MISJA

ikona z czerwoną flagą na górskim szczycie

Chcemy uczynić Starołękę miejscem przyjaznym dla jej mieszkańców, wolnym od hałasu, smogu i innych zanieczyszczeń.


Naszym celem jest ochrona terenów zielonych istniejących na Starołęce oraz przystosowanie ich do aktywnego wypoczynku z zachowaniem walorów przyrodniczych. Tutaj swoje gniazda mają setki ptaków, a wiele z rosnących drzew, to wiekowe starodrzewy.


Chcemy działać na rzecz poprawy jakości dróg, chodników, obiektów rekreacyjnych i użyteczności publicznej, by w naszej dzielnicy żyło nam się wygodniej i bezpieczniej.


Wspieramy też inicjatywy i organizacje działające w Poznaniu, które mają podobne cele.

bezpieczne drogi rowerowe

place zabaw dla dzieci

nowe chodniki

wspólne działania

tereny rekreacyjne

ochrona przyrody

bezpieczna infrastruktura